Planowane wejście Movie Games na giełdę

Spółka Movie Games, której udziałowcem jest Fundusz Stabilnego Rozwoju, a także należący do jego grupy kapitałowej Income Capital oraz spółka giełdowa PlayWay S.A., odbywa rozmowy z Domami Maklerskimi w celu wyłonienia partnera do planowanego IPO. Debiutowi miałyby towarzyszyć przede wszystkim emisja nowych akcji, która umożliwi pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki i poszerzanie zakresu jej działalności.

Więcej informacji na: https://www.pb.pl/movie-games-mysli-o-ipo-873997

2017-11-27T14:52:45+00:00Październik 17|FSR, Movie Games S.A.|