Wyniki badań właściwości fizyczno – mechanicznych

Zostały zaprezentowane wyniki badań właściwości fizyczno – mechanicznych drewna Cotevisa 2 pod kierownictwem dr hab. inż. Huberta Lachowicza. Wyniki potwierdzają oficjalną opinię niezależnego Instytutu Hiszpańskiego Cetebal, współpracującego z największym laboratorium zajmującym się klonowaniem roślin gatunku Paulownia w Europie. Przez Huberta Lachowicza badane były: gęstość drewna, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałość na ściskanie statyczne, moduł sprężystości przy ściskaniu statycznym, współczynnik jakości wytrzymałościowej przy ściskaniu wzdłuż włókien, współczynnik jakości wytrzymałościowej przy zginaniu statycznym, współczynnik jakości wytrzymałościowej modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. Rezultaty badań jednoznacznie stwierdzają ogromną ilość zastosowań dla drewna Paulownia w przemyśle drzewnym.

2017-07-28T12:52:11+00:00Październik 10|Aktualności, Paulownia|