Wizytacja na plantacji

Zarząd FSR wraz z przedstawicielami wydziałów leśnych polskich uczelni wyższych dokonał wizytacji na plantacji drzewa szybkorosnącego Paulownia. Obecni byli przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa SGGW w Warszawie, przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Konsorcjum Dendrogen Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

2017-07-28T12:47:37+00:00Sierpień 20|Bez kategorii|