• 1

ALOKACJA W AKTYWA TWARDE —
STABILNE INWESTYCJE W NIESTABILNYCH CZASACHFundusz Stabilnego Rozwoju umożliwia bezpieczne uczestnictwo w finansowaniu wysoko rentownych projektów pochodzących z rynku aktywów twardych, charakteryzujące się dwoistością zysku.Realizowane przez nas przedsięwzięcia bazują na alokacji środków w aktywa twarde przy wykorzystaniu innowacyjnej i ekologicznej technologii, opartej na wieloletnich badaniach.

Naszym celem strategicznym oraz misją jest zaoferowanie klientom atrakcyjnej oraz zrównoważonej możliwości inwestowania, zapewniającej jednocześnie korzyści dla środowiska oraz przyszłych pokoleń.Jeden siedzi dziś w cieniu dlatego, że inny dawno temu posadził w tym miejscu drzewo.

-Warren Buffett


ZYSKOWNOŚĆ NASZYCH INWESTYCJI JEST
POCHODNĄ ICH BEZPIECZEŃSTWAW tym roku zrealizowaliśmy trzy inwestycje. Stworzyliśmy plantację drzewa szybko rosnącego Paulownia, zakupiliśmy grunt pod condohotel nad jeziorem Solińskim oraz zostaliśmy partnerem strategicznym produkcji filmowej Dywizjon 303.Priorytetem FSR jest bezpieczeństwo. Decyzje dotyczące rozpoczęcia naszych inwestycji podejmowane są nie tylko na podstawie analizy rynku i teoretycznych badań popytu, ale przede wszystkim na bazie umów sprzedaży zawartych przez FSR z odbiorcami już na etapie przygotowawczym. Kolejnym wspólnym mianownikiem naszych projektów inwestycyjnych jest obecność przy

każdym z nich rozpoznawalnego i cenionego na rynku partnera. Przy projekcie Paulownia współpracujemy z laboratorium Cotevisa, drugim co do wielkości laboratorium w Europie zajmującym się klonowaniem roślin. Z kolei przy inwestycji Solina kooperujemy z największymi podmiotami działającymi na rynku budowlanym oraz condohoteli w naszym kraju.AKTUALNOŚCI
SOLINA

PAULOWNIA

FSR


12 grudnia
Movie Games rozpoczyna działalność
Movie Games rozpoczyna działalność

Producent i dystrybutor gier Movie Games rozpoczął działalność w grudniu br. Obecnie prowadzi prace nad trzema projektami. Najważniejszy z nich to gra, oparta o historię dywizjonu 303, która ma zostać wydana pod koniec 2017 r. Głównymi akcjonariuszami Movie Games S.A. są notowany na warszawskiej giełdzie PlayWay S.A. oraz Income Capital sp. z o.o. z grupy kapitałowej Funduszu Stabilnego Rozwoju. Rynek gier ma olbrzymi potencjał i ciągle szybko się rozwija. Polscy twórcy już wyrobili sobie na nim mocną pozycję, tym bardziej mamy apetyt na kolejne sukcesy. „Dzięki silnym partnerom mogę poprowadzić projekt, w którym zrealizuję swoją wizję spółki – producenta gier. Movie Games to dla mnie powrót do korzeni, co daje mi niesamowitą satysfakcję i motywację” – powiedział prezes Aleksy Uchański.

Więcej informacji:
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/movie-games-rozpoczyna-dzialalnosc-pracuje-nad-trzema-projektami/9wktxe
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/aleksy-uchanski-prezesem-zarzadu-movie-games-w-planach-produkcja-gry-dywizjon-303

12 grudnia
Po kontrahentów do Dubaju
Po kontrahentów do Dubaju

Przełom roku będzie bardzo pracowity dla Zarządu Funduszu Stabilnego Rozwoju, który właśnie wtedy udaje się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich by prowadzić kolejne negocjacje z kontrahentami z rynku drzewnego z tego regionu świata. Dodatkowo celem wizyty są również rozmowy nad tworzeniem plantacji drzewa szybkorosnącego Paulownia w Omanie oraz Indiach.

9 grudnia
Income Capital podpisał umowę z PlayWay S.A.
Income Capital podpisał umowę z PlayWay S.A.

PlayWay ma umowę inwestycyjną dotyczącą spółki Movie Games, która będzie zajmować się produkcją gier komputerowych opartych na produkcjach filmowych i ma wyprodukować grę PC ,,Dywizjon 303″. Umowa zawarta została pomiędzy spółką, Aleksym Uchańskim i Income Capital. Akcjonariusze zobowiązali się objąć nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Movie Games za łączną kwotę 1,718 mln zł, z czego wkład PlayWay wynosił będzie 0,927 mln zł. W efekcie PlayWay będzie kontrolował 51% akcji Movie Games. Wkład wniesiony przez akcjonariuszy ma posłużyć m.in. na wyprodukowanie przez Movie Games gry PC pod tytułem „Dywizjon 303”. Głównym przedmiotem działalności Movie Games będzie produkcja gier komputerowych opartych na produkcjach filmowych (kinowych).

Więcej informacji:
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/playway-ma-umowe-inwestycyjna-ws-spolki,65,0,2216001.html

2 grudnia
Negocjacje z Sun&Snow
Negocjacje z Sun&Snow

Trwają negocjacje pomiędzy Funduszem Stabilnego Rozwoju a firmą Sun&Snow, która ma być operatorem condohotelu w Polańczyku Zdrój. Firma ta działa na rynku od ponad ośmiu lat i zarządza ponad 200 tego typu nieruchomościami w Polsce. Rezultaty tych rozmów będą znane najprawdopodobniej w połowie grudnia. Jeżeli Sun&Snow dołączy do projektu, będzie to kolejny renomowany partner inwestycji FSR nad jeziorem Solińskim. W listopadzie do projektu przyłączył się Warbud.

22 listopada
Powiększenie obecnej plantacji
Powiększenie obecnej plantacji

Rozpoczęły się prace mające na celu powiększenie obecnej plantacji o obszar 2 hektarów i dosadzenie kolejnych 3 000 drzew szybkorosnących Paulownia. Aktualnie na terenie plantacji trwają prace gruntowe oraz tworzony jest dodatkowy system irygacyjny. Zasadzenie drzew planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2017 roku.

Wszystkie aktualności >>
Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
730 978 255
kontakt@fsr.com.pl